Právní informace - podmínky používání web stránky kabelky.eu

Nacházíte se na webu společnosti Valde sro Vstupem na ni, její používáním a stahováním jakýchkoli materiálů z webové stránky souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a jste jimi vázáni. Společnost Valde s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení měnit tyto podmínky.

1. Vlastnictví

Potvrzujete, že všechny materiály, použité na této webové stránce, zejména informace, dokumenty, produkty, loga, grafiky, obrázky a služby poskytla společnost Valde sro nebo jí pověření autoři, vývojoví pracovníci a dodavatelé třetí strany, přičemž související práva duševního vlastnictví přísluší společnosti Valde sro a / nebo jí uvedených subjektům. Jednotlivé prvky webové stránky a zveřejněné materiály jsou chráněny obchodní úpravou a jinými zákony, a nesmí se kopírovat ani imitovat. Název kabelky.eu (resp. kabelky.eu - Pěkné věci), logo společnosti Valde sro a logo kabelky.eu jsou obchodními značkami společnosti Valde sro Všechny další názvy produktů, jména společností, známky, loga a symboly mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

2. Licence

Společnost Valde s.r.o. Vám tímto uděluje povolení zobrazovat, ukládat a stahovat materiály na této webové stránce za předpokladu:

  • že zobrazíte příslušné informace o vlastnictví, poskytnuté s materiály;
  • že s výjimkou případů, samostatně uvedených ve smlouvě o poskytování služeb mezi Vámi a společností Valde sro, používání materiálů slouží výlučně na Vaše osobní, nekomerční a informační účely a materiály nebudete používat za účelem obchodního zisku;
  • že materiály nebudou žádným způsobem upravovány.

Platnost tohoto povolení končí automaticky bez oznámení v případě, že porušíte jakoukoliv z těchto podmínek. S výjimkou toho, co se uvádí v těchto podmínkách, žádné z materiálů se nesmí kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, uveřejňovat, přenášet ani "odrážet" na jiném serveru bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti Valde sro

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých na tejto webovej stránke, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní, a predpisy a zákony o komunikácii.

3. Ukončení webové stránky

Společnost Valde s.r.o. může kdykoliv upravit nebo přerušit poskytování této webové stránky nebo materiálů, uvedených na této webové stránce, a to i bez oznámení. Společnost Valde s.r.o. nenese vůči Vám ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost v důsledku takové úpravy nebo přerušení.

4. Monitorování

Společnost Valde s.r.o. může monitorovat přístup na tuto webovou stránku a získávat informace, které jsou běžně poskytovány zařízeními přistupujícími na ni.

5. Omezení odpovědnosti

V PŘÍPADĚ, ŽE Nejste SPOKOJENÍ s touto webovou stránkou, jediným vašim opravným prostředkem je možnost přerušit JEJÍ POUŽITÍ. SPOLEČNOST Valde s.r.o. NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, utrpěné v důsledku POUŽÍVÁNÍ, úpravy, doložení, KOPÍROVÁNÍ, distribuování nebo STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ NEBO POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU. SPOLEČNOST Valde s.r.o. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA ZTRÁTU ZAKÁZKY, VÝNOSŮ, ZISKU, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO REALIZACE INFORMACÍ DOSTUPNÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO V SOUVISLOSTI S nIMI, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BYLA SPOLEČNOST Valde sro PŘEDEM poučena o možnosti TAKOVÝCH ŠKOD.

Související informace