Prohlášení o přístupnosti web stránky kabelky.eu

Web stránky www.kabelky.eu vytvořila společnost E-GO s.r.o. Trnava.

Stránky jsou vytvořeny se snahou o přístupnost obsahu a funkčnosti. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné i pro alternativní prohlížeče (textové prohlížeče, hlasové čtečky a pod.) A pro osoby se specifickými potřebami.

Použitá metodika přístupnosti web stránek

Web stránky www.kabelky.eu jsou v souladu se všemi důležitými pravidly přístupnosti podle následujících metodik: WCAG 1.0 (konsorcium W3C), Blind Friendly Web (Zjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), resp. její české verze Blind Friendly Web (Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska), Pravidla tvorby přístupného webu (Projekt pristupnost.nawebu.cz).

Přístupnost webových stránek

Velikost textů

Velikost textů v navigaci i obsahu je definována v relativních jednotkách (em) a je možné upravit ji pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče.

Standardy

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena podle standardu XHTML 1.1, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů CSS2.

Používání kaskádových stylů lze vypnout v nastavení prohlížeče, přičemž to neovlivní přístupnost webových stránek.

Tyto specifikace umožňují prohlížení web stránek bez omezení funkčnosti na libovolném prohlížeči nebo čtecím zařízení včetně PDA, mobilních telefonů, alternativních prohlížečů a čteček pro postižené.

Obrázky

Všechny obrázky a fotografie nesoucí nějaký obsah jsou označeny pomocí atributů "alt" a / nebo "title". Ilustrační obrázky jsou označeny prázdným atributem "alt". Web stránky jsou ovladatelné a čitelné i s vypnutým zobrazením obrázků.

Barvy

Všechny barvy textu a pozadí jsou navrženy tak, aby byly v dostatečném kontrastu a měli dostatečný rozdíl jasu. Texty by tedy měly být dobře čitelné i pro uživatele s poruchami zraku a pozornosti a jinými disfunkcemi žalujícími vnímání textového obsahu. Web stránka je plně použitelná i při nastavení pracovního prostředí "Vysoký kontrast" (High contrast).

Strukturovaný obsah

Při prohlížení stránek bezbariérovým přístupem (např. s vypnutými kaskádovými styly nebo v čistě textovém prohlížeči) je možné přeskočit navigaci a přemístit se přímo na obsah stránky. Na stránkách je dodrženo sémantické strukturování obsahu pomocí značek hx, což usnadňuje přeskakování po tématických částech obsahu.

Otevírání odkazů do nového okna

Odkazy se neotvírají do nového okna kromě případů, kdy je na to uživatel upozorněn. Vzhledem k použitý XHTML standard je na otevírání nového okna použitý JavaScript. Pokud má uživatel vypnutou podporu JavaScriptu, odkazy budou funkční, ale otevřou se ve stejném okně.

Odkazy na soubory mimo web stránek

Uživatel je vždy upozorněn při odkazech na jiný než webový dokument (např. jpg, gif, flash, doc, pdf a pod.) Buď informací v závorce za odkazem nebo informací v popisu odkazu (ve značce "title").

Tisk web stránek

Součástí webových stránek je i CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky je možné vytisknout standardními prostředky internetového prohlížeče (např. přes menu Soubor - Tisk).

Tabulky

Tabulky jsou použity vždy jen na strukturování dat, nikdy ne na tvorbu rozložení web stránky. Tabulkové data dávají smysl čtené zleva doprava a každá tabulka obsahuje záhlaví řádků nebo sloupců usnadňující pochopení struktury dat i při čtení speciálními čtečkami.

Výjimky přístupnosti

Textové hyperlinky nejsou podtrženy. Otevřené odkazy nejsou od nenavštívených odlišeny změnou barvy odkazu.

Kontakt na webmastera

Připomínky k přístupnosti a obsahu web stránek www.kabelky.eu zasílejte na adresu info@kabelky.eu. Případné nedostatky se pokusíme co nejdříve odstranit.