Reklamační řád (záruka, reklamace)

Záruka a podmínky reklamace

Na zboží zakoupené v eshopu kabelky.eu je záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit.

Kupující má právo reklamovat pouze zboží s vadami, které zavinil výrobce nebo prodávající.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v souladu s ust.. § 18 odst.. 2 Zákona o ochraně spotřebitele a to po předložení zboží včetně příslušenství, dokladu o zaplacení a převzetí zboží a vyplnění reklamačního formuláře.

Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího

Valde, s.r.o.
Borekova 13
821 06 Bratislava

poštovní zásilkou (ne na dobírku), pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak (např. dopravit zboží osobně určené osobě).

Kupující písemně doručí prodávajícímu reklamaci tj. vyplní a odešle níže uvedený reklamační formulář. Kupující je povinen v reklamačním formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží a předmět reklamace.

Reklamační formulář

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinné.

Údaje o Vás
Údaje o reklamovaném zboží
 


Prodávající je povinen vyřídit reklamaci dle platné legislativy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • pokud kupující reklamuje vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn a písemně s nimi souhlasil,
  • uplynutím záruční doby zboží,
  • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
  • používáním zboží v podmínkách, které jsou u zboží označené jako nevhodné (které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí používání zboží)
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
  • poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
  • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
  • zásahem neoprávněné osoby.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad.

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

PROSÍME, PRI VYBERANÍ TOVARU DOBRE UVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. TO, ŽE VÝROBOK NEBUDE VYHOVOVAŤ VAŠIM NESKORŠÍM NÁROKOM, NEMÔŽE BYŤ DÔVODOM NA REKLAMÁCIU!

PROSÍME PŘI VYBÍRANÍ ZBOŽÍ DOBRE UVAŽTE, JAKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE OD VÝROBKU POŽADUJETE. TO, ŽE ZBOŽÍ NEBUDE VYHOVOVAT VAŠÍM POZDĚJŠÍM POŽADAVKŮM, NEMŮŽE BÝT DŮVODEM NA REKLAMACI!